01102014Nowości:
   |    Rejestracja
 • Artykuły redakcyjne

  • Maciek25

   Czy sędzia Monika Świerad powinna zmienić zawód?

   Niniejszym felietonem kończę temat mojego starcia w trybie wyborczym z burmistrzem Bobowej Wacławem Ligęzą. Na koniec, żeby uzmysłowić Czytelnikom fatalną kondycję polskiego wymiaru sprawiedliwości, przedstawiam, niepełną, ale wymowną analizę uzasadnienia, które wysmażyła sędzia Sądu Okręgowego w Nowym Sączu Monika Świerad, skazując mnie za prowadzenie agitacji wyborczej i nakazując mi przeproszenie burmistrza Wacława Ligęzy. Sąd Apelacyjny w Krakowie stwierdził: „Otóż Sąd Okręgowy w sposób nieprawidłowy zakwalifikował działania uczestnika postępowania, jako agitację wyborczą w rozumieniu art. 105 pr. Wyborczego”. „W konsekwencji powyższego w sprawie, co trafnie zarzuca żalący się, nie istniały warunki do zastosowania art. 111 § 1 pr. Wyborczego”. Z tego stwierdzenia Sądu Apelacyjnego w Krakowie wynika, że sędzia Monika Świerad złamała prawo, tj. art. 105, a w związku z tym i art. 111 prawa wyborczego. Jak to możliwe! Niezawisły sędzia łamie prawo, co stwierdza kolegium trzech sędziów Sądu Apelacyjnego w Krakowie!
  • Porażka burmistrza Wacława Ligęzy i… sędzi Moniki Świerad w trybie wyborczym
  • Cywilne zwierzchnictwo nad armią czyli bajzel
  • Żont się wyrzywi
 • Media Watch i recenzje

 • Nowe Technologie i Medycyna

  • pobrane

   Niemiecka ekspansja prasowa

   Nie ma dobrze funkcjonującego państwa bez rzetelnych i bezstronnych mediów, które maja olbrzymi wpływ na kształtowanie opinii publicznej. Tymczasem w Polsce od wielu lat trwa w niczym niehamowana ekspansja medialna niemieckich firm. Ich koncerny zdominowały nasz rynek prasy codziennej jak również tygodników. Czy niemiecki wydawca gazety dobrze zadba o promocję polskich firm i produktów? Czy będzie wspierał rozwiązania polityczne, ekonomiczne służące Polsce? Czy będzie uczciwie promował polską kulturę, sztukę, muzykę, tradycje i wartości narodowe? Czy opowie się za nami, jeżeli będzie to sprzeczne z interesem Niemiec?
  • Ukip.pl – być tam, to honor dla Polaka
  • Nie Żelazna Dama, tylko La passionaria
  • Polityczne bagno
 • Praca i Finanse